Els estanyols

A 2 km. de Can Xargay

A l´entorn de l´Estany hi ha moltes àrees de formació d´estanyols.

Acualment hi ha
-l´estanyol de la Cendra
-l´estanyol del Vilar
-l´estanyol Nou i l´estanyol Vermell (o estanyol de Can Sisó -el de la fotografia-) que es van formar en una sola nit en el 1978.

Aquesta és una zona d´interès protegida pel PEIN (Espais d´Interès Natural).