Els estanyols

A 2 km. de Can Xargay

0

A l'entorn de l'Estany de Banyoles hi ha moltes àrees de formació d´estanyols.

Acualment hi ha:

  • l'estanyol de la Cendra
  • l'estanyol del Vilar
  • l'estanyol Nou (que es van formar en una sola nit en el 1978).
  • l´estanyol Vermell o estanyol de Can Sisó (el de la fotografia)
  • l'estanyol petit d'en Montalt
  • l'estanyol d'en Montalt

Aquesta és una zona d´interès protegida pel PEIN (Espais d´Interès Natural).