Política de Sostenibilitat

22/09/2018

Procurem pel medi ambient perquè sabem que el futur de la Terra depèn del nostre comportament envers ella. Per aquest motiu, hem adoptat les següents mesures:

Estalvi d'energia

 • Els electrodomèstics són amb aprofitament energètic A o B.
 • La il·luminació tant interior com exterior són amb bombetes leds i/o de baix consum.
 • L'energia elèctrica subministrada a la casa i també per escalfar la piscina prové de fonts 100% d'origen renovable.

Reciclatge

 • Encoratgem la tria selectiva de les escombraries en les següents fraccions: vidre, paper, plàstic i matèria orgànica.

Estalvi d'aigua

 • Les aixetes i carxofes de dutxa tenen dispositius per a l'estalvi d'aigua.

Piscina

 • A partir del setembre i fins el mes de juny, la piscina estarà coberta permetent que els rajos del sol escalfin l'aigua i allarguin la temporada de bany.
 • Els controls analítics es fan seguint la normativa legal. Així mateix, periòdicament, un laboratori de Girona realitza les analítiques bacteriològiques.

Política social

 • Col·laborem amb la festa major del poble "Gales de Mata".
 • Per tal de millorar les nostres prestacions, encoratgem als clients a omplir una enquesta de valoració.
 • Hem subscrit un acord d'arbitratge amb la Junta Arbitral de Consum.
 • La casa està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Estem integrats en associacions de turisme rural.
 • Seguim cursos de formació.